robot

یک مخترع ایرانی توانست اولین آرایشگر ربات را بسازد

حسن میرزانژاد مخترع ایرانی این ربات است که در مصاحبه ای که انجام داد در ارتباط با ویژگی های اختراع خود گفت وی اشاره کرد که برای ساخت چنین دستگاهی از تکنولوژی رباتیک و مکانیک بهره برده است. به گفته وی این ربات توانایی زدن تمام مدل های زنانه و مردانه …