70318_337

اقدام تحسین برانگیز آرایشگر های شیرازی

به گزارش اقتصاد نیوز، در روز‌های اخیر حدود ۴۰ تن از آرایشگران شهر شیراز در اقدامی نیک اندیشانه هر ماه با حضور در مرکز خیریه نرجس شیراز، موی ٢۵٠ معلول ذهنی و حرکتی در حال نگهداری در این خیریه را به صورت رایگان اصلاح می‌کنند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *